Transparant

Klantvriendelijk en deskundig

Tarieven beschermingsbewind 2023

De minister heeft een tariefstructuur vastgesteld. Deze tariefstructuur voorziet in meerdere mogelijkheden voor tariefstelling die afhankelijk is van de aard van de bewindvoering (met of zonder schulden) en samenstelling van het huishouden (een- of meerpersoons).

Wanneer u rond een bepaald percentage van het bijstandsniveau leeft, vergoedt uw gemeente mogelijk de kosten voor bewindvoering middels ‘bijzondere bijstand’. Dit percentage verschilt per gemeente, maar ligt vaak rond de 110% van het bijstandsniveau. BIS Diensten vraagt deze bijzondere bijstand voor u aan.

Tarief soort alleenstaand (bedragen zijn incl BTW) Per maand
Beheerkosten bewind zonder schulden € 125,54
Beheerkosten bewind met schulden € 162,44
 
Eenmalig bedrag Per activiteit
Intake werkzaamheden € 709,06
Opmaken eindrekening en verantwoording € 266,20
Uurtarief € 88,57

Wanneer bewind wordt uitgesproken over de goederen van een echtpaar of economische eenheid, wordt het tarief voor de beheerkosten van 1 persoon verhoogd met 20%. De tarieven zijn hieronder genoemd.

Tarief soort echtpaar (bedragen zijn incl BTW) Per maand
Beheerkosten bewind zonder schulden € 150,54
Beheerkosten bewind 1 persoon met schulden € 172,73
Beheerkosten bewind beide met schulden € 194,81
 
Eenmalig bedrag Per activiteit
Intake en start werkzaamheden € 850,63
Opmaken eindrekening en verantwoording € 319,44
Beheer PGB € 664,29