Beschermingsbewind

Bij bis diensten betekent zorg

Waar staan wij voor?

BIS Diensten heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een gedegen en betrouwbare partner voor gemeenten en welzijnsorganisaties. BIS Diensten is een specialist op het gebied van beschermingsbewind.

Inwoners in Noord-Holland kunnen bij ons terecht voor beschermingsbewind.

BIS Diensten werkt en handelt conform kwaliteitseisen die door de wet zijn vastgesteld. Daarnaast is BIS Diensten lid van de beroepsorganisatie voor professionele bewindvoerders (NBBI). Hiermee garandeert BIS Diensten haar klanten de hoogst mogelijke kwaliteit.

BIS Diensten heeft in juni 2017 met trots een handtekening gezet onder de ‘intentieverklaring tot samenwerking’ en spreekt hiermee het voornemen uit zich te focussen op een (nog) betere samenwerking met gemeenten. Deze intentieverklaring is het resultaat van het tweejarig project ‘Samen Verder’ geïnitieerd door de BPBI.

nbbi
59428c2c952df

Onze kernwaarden zijn:

Transparant:

Wij bieden een oplossing voor een transparante werkwijze. Middels een inlognaam en wachtwoord, hebben onderbewindgestelden de mogelijkheid om mutaties en het saldo op de beheer- en leefgeldrekening 24 uur per dag te raadplegen.

Klantvriendelijk:

Intakegesprek vind bij klant thuis of op locatie plaats;

Klanten hoeven voor de aanmelding voor beschermingsbewind niet allerlei bewijsstukken en kopieën in te leveren. Wat klant niet kan vinden, vragen wij aan, na onderbewindstelling, bij desbetreffende instanties. Wij zien dit als onze taak in het kader van maatschappelijk ondernemen, gezien klant niet zomaar in deze situatie terecht is gekomen;

Wij ordenen en maken de administratie van de klant compleet;

Beschermingsbewind betekent bij BIS Diensten zorg;

Telefonisch spreekuur van maandag t/m donderdag tussen 10.00 – 12.30 uur en buiten het telefonisch spreekuur heel goed per mail bereikbaar.

Deskundig:

Als professionele en deskundige bewindvoerders werken wij volledig conform de geldende kwaliteitseisen;

Onze bewindvoerders nemen iedere jaar deel aan een aantal cursussen en congressen om bij te blijven bij alle ontwikkelingen op het gebied van financien en schulden.